Üsküdar Devlet Hastanesi

Eğitim Planlarımız
 
           ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ 2017 YILI EĞİTİM PLANI
DOK.KODU: EĞT.PL.01                                     YAY.TRH:01.04.2010                                                      REV.TRH:15.12.2015                                                         REV.NO:02                                                          SAYFA NO: 1 / 1
NO EĞİTİM AŞAMALARI EĞİTİMİN KONUSU  ALT BAŞLIKLAR AMAÇ VE HEDEFLER EĞİTİM YÖNTEMİ ARAÇ-GEREÇ PLANLANAN TARİH/SÜRE GERÇEKLEŞEN TARİH/ SÜRESİ EĞİTİMCİ KATILIMCI EĞİTİM YERİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
1 Temel eğitim İSG Eğitim Modülü Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler-Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları-İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü-İşyeri temizliği ve düzeni-Ergonomi-Güvenlik ve sağlık işaretleri-KKEK-Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri-Elle kaldırma ve taşıma-Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma-İş ekipmanlarının güvenli kullanımı-Ekranlı araçlarla çalışma-Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri-İş kazalarının sebepleri-Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması-İş hijyeni Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 03.01.2017-15.30-90 dk.   İSGU  Nurcan Bayındır Başhekimliğe bağlı çalışanlar Konferans salonu Son test
2 Temel eğitim İletişim-Hasta Hakları  Kişiler arası iletişim-Hasta memnuniyeti-Hasta hakları ve sorumlulukları-Etik ve hasta hakları Çalışanları hasta hakları konusunda bilgilendirmek-Çalışanların iletişim becerilerini geliştirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 04.01.2017-12.30-14.30-45 dk.   HHBS Miyase Gülsoy-Psik. Elif İşcan İdari ve Mali İşler Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap, gözlem
3 Temel eğitim İSG Eğitim Modülü Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler-Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları-İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü-İşyeri temizliği ve düzeni-Ergonomi-Güvenlik ve sağlık işaretleri-KKEK-Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri-Elle kaldırma ve taşıma-Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma-İş ekipmanlarının güvenli kullanımı-Ekranlı araçlarla çalışma-Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri-İş kazalarının sebepleri-Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması-İş hijyeni Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 09.01.2017-13.00-90 dk.   İSGU  Nurcan Bayındır Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Son test
4 Temel eğitim Ambar ve depo eğitimi Depolama ve envanter yönetimi-Kritik stok seviyesi Çalışanların mevcut bilgilerini yeni gelişmelerle tazelemek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 10.01.2017-15.00-60 dk.   İMİMY Ali Turan Ambar ve depo çalışanları Toplantı odası Sorumluların değerlendirmeleri
5 Temel eğitim İletişim-Hasta Hakları  Kişiler arası iletişim-Hasta memnuniyeti-Hasta hakları ve sorumlulukları-Etik ve hasta hakları Çalışanları hasta hakları konusunda bilgilendirmek-Çalışanların iletişim becerilerini geliştirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 11.01.2017-12.30-45 dk.   HHBS Miyase Gülsoy-Psik. Elif İşcan Başhekimliğe bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap, gözlem
6 Temel eğitim Arşiv eğitimi Devlet arşiv hizmetleri hakkında yönetmelik-Dosyalama teknikleri ve resmi yazışma kuralları Çalışanların mevcut bilgilerini yeni gelişmelerle tazelemek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 12.01.2017-15.00-60 dk.   İMİMY Ş. Mehmet Zengin Arşiv çalışanları Toplantı odası Sorumluların değerlendirmeleri
7 Temel eğitim Çamaşırhane eğitimi Çamaşır kabul, telim ve depolama sistematiği-Doğru miktarda temizlik maddesi kullanımı  Çalışanların mevcut bilgilerini yeni gelişmelerle tazelemek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 13.01.2017-15.00-30 dk.   BS Serpil Ülker Çamaşırhane çalışanları Toplantı odası Sorumluların değerlendirmeleri
8 Temel eğitim İSG Eğitim Modülü Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler-Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları-İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü-İşyeri temizliği ve düzeni-Ergonomi-Güvenlik ve sağlık işaretleri-KKEK-Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri-Elle kaldırma ve taşıma-Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma-İş ekipmanlarının güvenli kullanımı-Ekranlı araçlarla çalışma-Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri-İş kazalarının sebepleri-Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması-İş hijyeni Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 17.01.2017-13.00-90 dk.   İSGU  Nurcan Bayındır İdari ve Mali İşler Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Son test
9 Temel eğitim İletişim-Hasta Hakları  Kişiler arası iletişim-Hasta memnuniyeti-Hasta hakları ve sorumlulukları-Etik ve hasta hakları Çalışanları hasta hakları konusunda bilgilendirmek-Çalışanların iletişim becerilerini geliştirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 18.01.2017-13.00-40 dk.   HHBS Miyase Gülsoy Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap, gözlem
10 Temel eğitim Hasta güvenliği-CPR Güvenli cerrahi uygulamaları-HBTC kullanımı ve bakımı-Transfüzyon güvenliği-Sözel istem uygulaması-Pembe kod-Mavi kod-İlaç güvenliği-Hasta transferi-Hasta düşmeleri-Hasta kimlik tanımlayıcılarının kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması-İleri yaşam desteği-Kırmızı kod-GRS-Hasta mahremiyeti Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-İleri yaşam desteği ile ilgili becerilerini geliştirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 18.01.2017-13.40-90 dk.   EBS Aysel Saraçoğlu-TT Ayşe Aydın Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap, gözlem, görüşme, öz değerlendirme
11 Temel eğitim Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi-Temizlik-Çalışan güvenliği-Hasta güvenliği Örnek alımı ve transferi-Kesici-delici alet yaralanmaları-Kişisel koruyucu ekipmanlar ve güvenli kullanımı-El hijyeni-Hastane ve bölüm bazlı temizlik-Atık yönetimi Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 18.01.2017-15.10-60 dk.   EKH B. Özge Şimşek Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap
12 Temel eğitim İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Mobbing-Çalışan hakları-Beyaz kod-Meslek hastalıkları-Sağlık tarama programı-Risk yönetimi-Hastalıklardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması-Biyolojik risk etmenleri-İlkyardım ve kurtarma Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 18.01.2017-16.10-40 dk.   Op. Dr. Mehmet Can-ÇHBS Gonca Aslandoğmuş Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru- cevap
13 Temel eğitim İSG Eğitim Modülü Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler-Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları-İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü-İşyeri temizliği ve düzeni-Ergonomi-Güvenlik ve sağlık işaretleri-KKEK-Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri-Elle kaldırma ve taşıma-Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma-İş ekipmanlarının güvenli kullanımı-Ekranlı araçlarla çalışma-Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri-İş kazalarının sebepleri-Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması-İş hijyeni Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 23.01.2017-12.30- 90 dk.   İSGU  Nurcan Bayındır Başhekimliğe bağlı çalışanlar Konferans salonu Son test
14 Temel eğitim İSG Eğitim Modülü Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler-Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları-İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü-İşyeri temizliği ve düzeni-Ergonomi-Güvenlik ve sağlık işaretleri-KKEK-Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri-Elle kaldırma ve taşıma-Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma-İş ekipmanlarının güvenli kullanımı-Ekranlı araçlarla çalışma-Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri-İş kazalarının sebepleri-Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması-İş hijyeni Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 24.01.2017-13.00-90 dk.   İSGU  Nurcan Bayındır Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Son test
15 Temel eğitim İletişim-Hasta Hakları  Kişiler arası iletişim-Hasta memnuniyeti-Hasta hakları ve sorumlulukları-Etik ve hasta hakları Çalışanları hasta hakları konusunda bilgilendirmek-Çalışanların iletişim becerilerini geliştirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 25.01.2017-13.00-40 dk.   HHBS Miyase Gülsoy Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışan temizlik personelleri Konferans salonu Soru-cevap, gözlem
16 Temel eğitim Akılcı ilaç kullanımı Akılcı antibiyotik kullanımı Çalışanları bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 30.01.2017-12.30-45 dk.   Uz. Dr. Saim Yüksel Başhekimliğe bağlı çalışanlar Konferans salonu Gözlem
17 Temel eğitim İSG Eğitim Modülü Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler-Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları-İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü-İşyeri temizliği ve düzeni-Ergonomi-Güvenlik ve sağlık işaretleri-KKEK-Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri-Elle kaldırma ve taşıma-Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma-İş ekipmanlarının güvenli kullanımı-Ekranlı araçlarla çalışma-Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri-İş kazalarının sebepleri-Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması-İş hijyeni Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 31.01.2017-13.00-90 dk.   İSGU  Nurcan Bayındır İdari ve Mali İşler Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Son test
18 Temel eğitim Hasta güvenliği-CPR Güvenli cerrahi uygulamaları-HBTC kullanımı ve bakımı-Transfüzyon güvenliği-Sözel istem uygulaması-Pembe kod-Mavi kod-İlaç güvenliği-Hasta transferi-Hasta düşmeleri-Hasta kimlik tanımlayıcılarının kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması-İleri yaşam desteği-Kırmızı kod-GRS-Hasta mahremiyeti Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-İleri yaşam desteği ile ilgili becerilerini geliştirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 01.02.2017-12.30-60 dk.   Op. Dr. Caner Ediz  Başhekimliğe bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap, gözlem, görüşme, öz değerlendirme
19 Temel eğitim İSG Eğitim Modülü Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler-Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları-İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü-İşyeri temizliği ve düzeni-Ergonomi-Güvenlik ve sağlık işaretleri-KKEK-Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri-Elle kaldırma ve taşıma-Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma-İş ekipmanlarının güvenli kullanımı-Ekranlı araçlarla çalışma-Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri-İş kazalarının sebepleri-Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması-İş hijyeni Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 06.02.2017- 15.30-90 dk.   İSGU  Nurcan Bayındır Başhekimliğe bağlı çalışanlar Konferans salonu Son test
20 Temel eğitim İSG Eğitim Modülü Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler-Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları-İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü-İşyeri temizliği ve düzeni-Ergonomi-Güvenlik ve sağlık işaretleri-KKEK-Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri-Elle kaldırma ve taşıma-Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma-İş ekipmanlarının güvenli kullanımı-Ekranlı araçlarla çalışma-Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri-İş kazalarının sebepleri-Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması-İş hijyeni Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 07.02.2017-13.00  -90 dk.   İSGU  Nurcan Bayındır Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Son test
21 Temel eğitim Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi-Temizlik-Çalışan güvenliği-Hasta güvenliği Güvenli cerrahi uygulamaları-HBTC kullanımı ve bakımı-Transfüzyon güvenliği-Sözel istem uygulaması-Pembe kod-Mavi kod-İlaç güvenliği-Hasta transferi-Hasta düşmeleri-Hasta kimlik tanımlayıcılarının kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması-Temel yaşam desteği-Kırmızı kod-GRS-Hasta mahremiyeti Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-İleri yaşam desteği ile ilgili becerilerini geliştirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 08.02.2017-12.30-14.30-60 dk.   EBS Aysel Saraçoğlu-TT Ayşe Aydın İdari ve Mali İşler Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap, gözlem, görüşme, öz değerlendirme
22 Temel eğitim Bilgi işlem eğitimi Microsoft Windows 7 işletim sistemi-Sağlık net entegrasyon eğitimi-HBYS-Temel ağ (network) eğitimi Çalışanların mevcut bilgilerini yeni gelişmelerle tazelemek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 14.02.2017-15.00-60 dk.   İMİMY Ali Turan Bilgi işlem çalışanları Toplantı odası Sorumluların değerlendirmeleri
23 Temel eğitim İletişim-Hasta Hakları  Kişiler arası iletişim-Hasta memnuniyeti-Hasta hakları ve sorumlulukları-Etik ve hasta hakları Çalışanları hasta hakları konusunda bilgilendirmek-Çalışanların iletişim becerilerini geliştirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 15.02.2017-13.00-40 dk.   HHBS Miyase Gülsoy Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap, gözlem
24 Temel eğitim Hasta güvenliği-CPR Güvenli cerrahi uygulamaları-HBTC kullanımı ve bakımı-Transfüzyon güvenliği-Sözel istem uygulaması-Pembe kod-Mavi kod-İlaç güvenliği-Hasta transferi-Hasta düşmeleri-Hasta kimlik tanımlayıcılarının kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması-İleri yaşam desteği-Kırmızı kod-GRS-Hasta mahremiyeti Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-İleri yaşam desteği ile ilgili becerilerini geliştirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 15.02.2016-13.40-90 dk.   HİEK Aysel Saraçoğlu-TT Ayşe Aydın Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap, gözlem, görüşme, öz değerlendirme
25 Temel eğitim Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi-Temizlik-Çalışan güvenliği-Hasta güvenliği Örnek alımı ve transferi-Kesici-delici alet yaralanmaları-Kişisel koruyucu ekipmanlar ve güvenli kullanımı-El hijyeni-Hastane ve bölüm bazlı temizlik-Atık yönetimi Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 15.02.2017-15.10-60 dk.   EKH B. Özge Şimşek Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap
26 Temel eğitim İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Mobbing-Çalışan hakları-Beyaz kod-Meslek hastalıkları-Sağlık tarama programı-Risk yönetimi-Hastalıklardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması-Biyolojik risk etmenleri-İlkyardım ve kurtarma Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 15.02.2017-16.10-40 dk.   Op. Dr. Mehmet Can-ÇHBS Gonca Aslandoğmuş Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru- cevap
27 Temel eğitim Dosyalama teknikleri ve resmi yazışma kuralları    Çalışanların mevcut bilgilerini yeni gelişmelerle tazelemek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 16.02.2017-15.00-45 dk.   İMİMY Ş. Mehmet Zengin Evrak birimi çalışanları Toplantı odası Sorumluların değerlendirmeleri
28 Temel eğitim İSG Eğitim Modülü Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler-Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları-İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü-İşyeri temizliği ve düzeni-Ergonomi-Güvenlik ve sağlık işaretleri-KKEK-Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri-Elle kaldırma ve taşıma-Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma-İş ekipmanlarının güvenli kullanımı-Ekranlı araçlarla çalışma-Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri-İş kazalarının sebepleri-Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması-İş hijyeni Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 21.02.2017-13.00  -90 dk.   İSGU  Nurcan Bayındır İdari ve Mali İşler Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Son test
29 Temel eğitim Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi-Temizlik-Çalışan güvenliği-Hasta güvenliği Örnek alımı ve transferi-Kesici-delici alet yaralanmaları-Kişisel koruyucu ekipmanlar ve güvenli kullanımı-El hijyeni-Hastane ve bölüm bazlı temizlik-Atık yönetimi Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 22.02.2017-12.30-60 dk.   Uz. Dr. Saim Yüksel Başhekimliğe bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap
30 Temel eğitim İstatistik eğitimi Sağlık istatistikleri-Tıbbi terminoloji eğitimi-Veri toplama, veri girişi ve veri değerlendirme yöntemleri Çalışanların mevcut bilgilerini yeni gelişmelerle tazelemek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 24.02.2017-15.00-60 dk.   İMİMY Ali Turan İstatistik çalışanları Toplantı odası Sorumluların değerlendirmeleri
31 Temel eğitim Nozokomiyal pnömoni   Çalışanları bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 27.02.2017-12.30-45 dk.   Uz. Dr. Saim Yüksel Başhekimliğe bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap
32 Temel eğitim İlgili ofset aletleri kullanımı    Çalışanların mevcut bilgilerini yeni gelişmelerle tazelemek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 27.02.2017-15.00-30 dk.   VHKİ İsmail Hakkı Özeren Fotokopi çalışanları Toplantı odası Sorumluların değerlendirmeleri
33 Temel eğitim Hasta güvenliği-CPR Güvenli cerrahi uygulamaları-HBTC kullanımı ve bakımı-Transfüzyon güvenliği-Sözel istem uygulaması-Pembe kod-Mavi kod-İlaç güvenliği-Hasta transferi-Hasta düşmeleri-Hasta kimlik tanımlayıcılarının kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması-Temel yaşam desteği-Kırmızı kod-GRS-Hasta mahremiyeti Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-İleri yaşam desteği ile ilgili becerilerini geliştirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 28.02.2017-12.30-60 dk.   HİEK Aysel Saraçoğlu-TT Ayşe Aydın Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışan temizlik personelleri Konferans salonu Soru-cevap, gözlem, görüşme, öz değerlendirme
34 Temel eğitim Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi-Temizlik-Çalışan güvenliği-Hasta güvenliği Örnek alımı ve transferi-Kesici-delici alet yaralanmaları-Kişisel koruyucu ekipmanlar ve güvenli kullanımı-El hijyeni-Hastane ve bölüm bazlı temizlik-Atık yönetimi Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 01.03.2017-12.30-14.30-60 dk.   Uz. Dr. Saim Yüksel İdari ve Mali İşler Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap
35 Temel eğitim İSG Eğitim Modülü Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler-Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları-İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü-İşyeri temizliği ve düzeni-Ergonomi-Güvenlik ve sağlık işaretleri-KKEK-Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri-Elle kaldırma ve taşıma-Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma-İş ekipmanlarının güvenli kullanımı-Ekranlı araçlarla çalışma-Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri-İş kazalarının sebepleri-Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması-İş hijyeni Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 06.03.2017-13.00  -90 dk.   İSGU  Nurcan Bayındır Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Son test
36 Temel eğitim İSG Eğitim Modülü Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler-Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları-İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü-İşyeri temizliği ve düzeni-Ergonomi-Güvenlik ve sağlık işaretleri-KKEK-Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri-Elle kaldırma ve taşıma-Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma-İş ekipmanlarının güvenli kullanımı-Ekranlı araçlarla çalışma-Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri-İş kazalarının sebepleri-Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması-İş hijyeni Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 07.03.2017-13.00  -90 dk.   İSGU  Nurcan Bayındır Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Son test
37 Temel eğitim İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Mobbing-Çalışan hakları-Beyaz kod-Meslek hastalıkları-Sağlık tarama programı-Risk yönetimi-Hastalıklardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması-Biyolojik risk etmenleri-İlkyardım ve kurtarma Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 08.03.2017-12.30-40 dk.   Op. Dr. Mehmet Can-ÇHBS Gonca Aslandoğmuş Başhekimliğe bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru- cevap
38 Temel eğitim İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Mobbing-Çalışan hakları-Beyaz kod-Meslek hastalıkları-Sağlık tarama programı-Risk yönetimi-Hastalıklardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması-Biyolojik risk etmenleri-İlkyardım ve kurtarma Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 13.03.2017-12.30-40 dk.   Op. Dr. Mehmet Can-ÇHBS Gonca Aslandoğmuş Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışan temizlik personelleri Konferans salonu Soru- cevap
39 Temel eğitim Hasta Yönlendirme   Çalışanların mevcut bilgilerini yeni gelişmelerle tazelemek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 14.03.2017-15.00-45 dk.   VHKİ İsmail Hakkı Özeren Karşılama ve yönlendirme elemanları Toplantı odası Sorumluların değerlendirmeleri
40 Temel eğitim İletişim-Hasta Hakları  Kişiler arası iletişim-Hasta memnuniyeti-Hasta hakları ve sorumlulukları-Etik ve hasta hakları Çalışanları hasta hakları konusunda bilgilendirmek-Çalışanların iletişim becerilerini geliştirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 15.03.2017-13.00-40 dk.   HHBS Miyase Gülsoy Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap, gözlem
41 Temel eğitim Hasta güvenliği-CPR Güvenli cerrahi uygulamaları-HBTC kullanımı ve bakımı-Transfüzyon güvenliği-Sözel istem uygulaması-Pembe kod-Mavi kod-İlaç güvenliği-Hasta transferi-Hasta düşmeleri-Hasta kimlik tanımlayıcılarının kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması-İleri yaşam desteği-Kırmızı kod-GRS-Hasta mahremiyeti Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-İleri yaşam desteği ile ilgili becerilerini geliştirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 15.03.2017-13.40-90 dk.   HİEK Aysel Saraçoğlu-TT Ayşe Aydın Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap, gözlem, görüşme, öz değerlendirme
42 Temel eğitim Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi-Temizlik-Çalışan güvenliği-Hasta güvenliği Örnek alımı ve transferi-Kesici-delici alet yaralanmaları-Kişisel koruyucu ekipmanlar ve güvenli kullanımı-El hijyeni-Hastane ve bölüm bazlı temizlik-Atık yönetimi Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 15.03.2016  -15.10-60 dk.   EKH B. Özge Şimşek Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap
43 Temel eğitim İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Mobbing-Çalışan hakları-Beyaz kod-Meslek hastalıkları-Sağlık tarama programı-Risk yönetimi-Hastalıklardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması-Biyolojik risk etmenleri-İlkyardım ve kurtarma Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 15.03.2017-16.10-40 dk.   Op. Dr. Mehmet Can-ÇHBS Gonca Aslandoğmuş Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru- cevap
44 Temel eğitim Mutfak eğitimleri Besin kalitesi/ yiyecek satınalma ve kontrol yöntemleri- Geniş çapta besin hazırlama ve pişirme teknikleri- Gıda güvenliği yöntemi- Mutfak hijyeni- TBS’de kalite güvence sistemleri  ISO 9000-22000- Mutfak donanımı ilkeleri- Yiyecek depolama ve muhafaza teknikleri- Atık yönetimi- Yatan hasta servisinde dikkat edilecek noktalar-Diyet kartlarının doğru uygulanması- Yiyecek ve içecek servis yöntemleri Çalışanların mevcut bilgilerini yeni gelişmelerle tazelemek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 16.03.2017-15.00-60 dk.   GM Pınar Polat Mutfak çalışanları Yemekhane Sorumluların değerlendirmeleri
45 Temel eğitim Mutemetlik eğitimi 6245 Sayılı harcırah kanunu-Döner sermaye yönetmeliği ve personel bodro takip programı-Tek düzen muhasebe sistemi Çalışanların mevcut bilgilerini yeni gelişmelerle tazelemek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 21.03.2017-15.00-45 dk.   İMİMY Ali Turan Mutemetlik çalışanları Toplantı odası Sorumluların değerlendirmeleri
46 Temel eğitim İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Mobbing-Çalışan hakları-Beyaz kod-Meslek hastalıkları-Sağlık tarama programı-Risk yönetimi-Hastalıklardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması-Biyolojik risk etmenleri-İlkyardım ve kurtarma Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 22.03.2017-12.30-14.30-40 dk.   Op. Dr. Mehmet Can-ÇHBS Gonca Aslandoğmuş İdari ve Mali İşler Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru- cevap
47 Temel eğitim İzolasyon önlemleri   Çalışanları bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 27.03.2017-12.30-45 dk.   Uz. Dr. Saim Yüksel Başhekimliğe bağlı çalışanlar Konferans salonu Gözlem
48 Temel eğitim İSG Eğitim Modülü Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler-Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları-İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü-İşyeri temizliği ve düzeni-Ergonomi-Güvenlik ve sağlık işaretleri-KKEK-Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri-Elle kaldırma ve taşıma-Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma-İş ekipmanlarının güvenli kullanımı-Ekranlı araçlarla çalışma-Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri-İş kazalarının sebepleri-Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması-İş hijyeni Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 28.03.2017-13.00  -90 dk.   İSGU  Nurcan Bayındır Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Son test
49 Temel eğitim Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi-Temizlik-Çalışan güvenliği-Hasta güvenliği Örnek alımı ve transferi-Kesici-delici alet yaralanmaları-Kişisel koruyucu ekipmanlar ve güvenli kullanımı-El hijyeni-Hastane ve bölüm bazlı temizlik-Atık yönetimi Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 29.03.2017  -12.30-60 dk.   EKH B. Özge Şimşek Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışan temizlik personelleri Konferans salonu Soru-cevap
50 Temel eğitim 657 Sayılı devlet memurları kanunu    Çalışanların mevcut bilgilerini yeni gelişmelerle tazelemek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 30.03.2017-15.00-45 dk.   VHKİ İsmail Hakkı Özeren Gece idari memurları Toplantı odası Sorumluların değerlendirmeleri
51 Temel eğitim 1-7 Nisan kanser haftası Akciğer Kanseri Çalışanları bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 03.04.2017-12.30-45 dk.   Uz. Dr. Müberra Akkaya Tüm hastane çalışanları Toplantı odası *
52 Temel eğitim Özlük eğitimi Dosyalama teknikleri ve resmi yazışma kuralları-ÇKYS projesi eğitimi Çalışanların mevcut bilgilerini yeni gelişmelerle tazelemek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 04.04.2017-15.00-45 dk.   İMİMY Ş. Mehmet Zengin Özlük birimi çalışanları Toplantı odası Sorumluların değerlendirmeleri
53 Temel eğitim İletişim-Hasta Hakları  Kişiler arası iletişim-Hasta memnuniyeti-Hasta hakları ve sorumlulukları-Etik ve hasta hakları Çalışanları hasta hakları konusunda bilgilendirmek-Çalışanların iletişim becerilerini geliştirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 05.04.2017-12.30-14.30-40 dk.   HHBS Miyase Gülsoy-Psik. Elif İşcan İdari ve Mali İşler Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap, gözlem
54 Temel eğitim Sağlık Bakanlığı teşkilat şeması    Çalışanların mevcut bilgilerini yeni gelişmelerle tazelemek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 11.04.2016-15.00-45 dk.   VHKİ İsmail Hakkı Özeren Santral çalışanları Toplantı odası Sorumluların değerlendirmeleri
55 Temel eğitim İletişim-Hasta Hakları  Kişiler arası iletişim-Hasta memnuniyeti-Hasta hakları ve sorumlulukları-Etik ve hasta hakları Çalışanları hasta hakları konusunda bilgilendirmek-Çalışanların iletişim becerilerini geliştirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 12.04.2017-12.30-40 dk.   HHBS Miyase Gülsoy-Psik. Elif İşcan Başhekimliğe bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap, gözlem
56 Temel eğitim Bilgi yönetim sistemi ve bilgi güvenliği   Çalışanları bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 17.04.2017-12.30-60 dk.   İMİMY Ali Turan Tüm hastane çalışanları Konferans salonu Gözlem
57 Temel eğitim İSG Eğitim Modülü Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler-Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları-İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü-İşyeri temizliği ve düzeni-Ergonomi-Güvenlik ve sağlık işaretleri-KKEK-Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri-Elle kaldırma ve taşıma-Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma-İş ekipmanlarının güvenli kullanımı-Ekranlı araçlarla çalışma-Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri-İş kazalarının sebepleri-Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması-İş hijyeni Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 18.04.2017-13.00  -90 dk.   İSGU  Nurcan Bayındır Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Son test
58 Temel eğitim İletişim-Hasta Hakları  Kişiler arası iletişim-Hasta memnuniyeti-Hasta hakları ve sorumlulukları-Etik ve hasta hakları Çalışanları hasta hakları konusunda bilgilendirmek-Çalışanların iletişim becerilerini geliştirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 19.04.2017-13.00-40 dk.   HHBS Miyase Gülsoy Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap, gözlem
59 Temel eğitim Hasta güvenliği-CPR Güvenli cerrahi uygulamaları-HBTC kullanımı ve bakımı-Transfüzyon güvenliği-Sözel istem uygulaması-Pembe kod-Mavi kod-İlaç güvenliği-Hasta transferi-Hasta düşmeleri-Hasta kimlik tanımlayıcılarının kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması-İleri yaşam desteği-Kırmızı kod-GRS-Hasta mahremiyeti Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-İleri yaşam desteği ile ilgili becerilerini geliştirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 19.04.2017-13.40-90 dk.   HİEK Aysel Saraçoğlu-TT Ayşe Aydın Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap, gözlem, görüşme, öz değerlendirme
60 Temel eğitim Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi-Temizlik-Çalışan güvenliği-Hasta güvenliği Örnek alımı ve transferi-Kesici-delici alet yaralanmaları-Kişisel koruyucu ekipmanlar ve güvenli kullanımı-El hijyeni-Hastane ve bölüm bazlı temizlik-Atık yönetimi Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 19.04.2016  -15.10-60 dk.   EKH B. Özge Şimşek Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap
61 Temel eğitim İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Mobbing-Çalışan hakları-Beyaz kod-Meslek hastalıkları-Sağlık tarama programı-Risk yönetimi-Hastalıklardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması-Biyolojik risk etmenleri-İlkyardım ve kurtarma Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 19.04.2017-16.10-40 dk.   Op. Dr. Mehmet Can-ÇHBS Gonca Aslandoğmuş Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru- cevap
62 Temel eğitim Satın alma eğitimi Elektronik kamu alımı platformu programını kullanma eğitimi-Kamu ihale kanunu malı mevzuat sosyal güvenlik reformu ve uygulamaları -5018 Sayılı kamu malı yönetimi ve kontrolü Çalışanların mevcut bilgilerini yeni gelişmelerle tazelemek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 20.04.2017-15.00-45 dk.   İMİMY Ali Turan Satın alma birimi çalışanları Toplantı odası Sorumluların değerlendirmeleri
63 Temel eğitim KKKA   Çalışanları bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 24.04.2017-12.30-45 dk.   Uz. Dr. Saim Yüksel Tüm hastane çalışanları Konferans salonu Gözlem
64 Temel eğitim İSG Eğitim Modülü Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler-Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları-İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü-İşyeri temizliği ve düzeni-Ergonomi-Güvenlik ve sağlık işaretleri-KKEK-Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri-Elle kaldırma ve taşıma-Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma-İş ekipmanlarının güvenli kullanımı-Ekranlı araçlarla çalışma-Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri-İş kazalarının sebepleri-Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması-İş hijyeni Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 25.04.2017-13.00  -90 dk.   İSGU  Nurcan Bayındır Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Son test
65 Temel eğitim İletişim-Hasta Hakları  Kişiler arası iletişim-Hasta memnuniyeti-Hasta hakları ve sorumlulukları-Etik ve hasta hakları Çalışanları hasta hakları konusunda bilgilendirmek-Çalışanların iletişim becerilerini geliştirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 26.04.2017-12.30-40 dk.   HHBS Miyase Gülsoy Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışan temizlik personelleri Konferans salonu Soru-cevap, gözlem
66 Temel eğitim İSG Eğitim Modülü Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler-Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları-İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü-İşyeri temizliği ve düzeni-Ergonomi-Güvenlik ve sağlık işaretleri-KKEK-Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri-Elle kaldırma ve taşıma-Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma-İş ekipmanlarının güvenli kullanımı-Ekranlı araçlarla çalışma-Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri-İş kazalarının sebepleri-Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması-İş hijyeni Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 02.05.2017-13.00  -90 dk.   İSGU  Nurcan Bayındır Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Son test
67 Temel eğitim Hasta güvenliği-CPR Güvenli cerrahi uygulamaları-HBTC kullanımı ve bakımı-Transfüzyon güvenliği-Sözel istem uygulaması-Pembe kod-Mavi kod-İlaç güvenliği-Hasta transferi-Hasta düşmeleri-Hasta kimlik tanımlayıcılarının kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması-Temel yaşam desteği-Kırmızı kod-GRS-Hasta mahremiyeti Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-İleri yaşam desteği ile ilgili becerilerini geliştirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 03.05.2017-12.30-14.30-60 dk.   HİEK Aysel Saraçoğlu-TT Ayşe Aydın İdari ve Mali İşler Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap, gözlem, görüşme, öz değerlendirme
68 Temel eğitim Nütrisyon eğitimi   Çalışanları bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 08.05.2017-12.30-45 dk.   Ecz. A. Eda Acar Tüm hastane çalışanları Konferans salonu Gözlem
69 Temel eğitim Krize müdahale ve afet yönetimi   Çalışanların mevcut bilgilerini yeni gelişmelerle tazelemek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 09.05.2017-15.00-30 dk.   İMİMY Ş. Mehmet Zengin Sivil savunma birimi çalışanları Toplantı odası Sorumluların değerlendirmeleri
70 Temel eğitim Hasta güvenliği-CPR Güvenli cerrahi uygulamaları-HBTC kullanımı ve bakımı-Transfüzyon güvenliği-Sözel istem uygulaması-Pembe kod-Mavi kod-İlaç güvenliği-Hasta transferi-Hasta düşmeleri-Hasta kimlik tanımlayıcılarının kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması-İleri yaşam desteği-Kırmızı kod-GRS-Hasta mahremiyeti Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-İleri yaşam desteği ile ilgili becerilerini geliştirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 10.05.2017-12.30-60 dk.   Op. Dr. Caner Ediz  Başhekimliğe bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap, gözlem, görüşme, öz değerlendirme
71 Temel eğitim İSG Eğitim Modülü Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler-Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları-İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü-İşyeri temizliği ve düzeni-Ergonomi-Güvenlik ve sağlık işaretleri-KKEK-Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri-Elle kaldırma ve taşıma-Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma-İş ekipmanlarının güvenli kullanımı-Ekranlı araçlarla çalışma-Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri-İş kazalarının sebepleri-Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması-İş hijyeni Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 16.05.2017- 12.30 -90 dk.   İSGU  Nurcan Bayındır Başhekimliğe bağlı çalışanlar Konferans salonu Son test
72 Temel eğitim İletişim-Hasta Hakları  Kişiler arası iletişim-Hasta memnuniyeti-Hasta hakları ve sorumlulukları-Etik ve hasta hakları Çalışanları hasta hakları konusunda bilgilendirmek-Çalışanların iletişim becerilerini geliştirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 17.05.2017-13.00-40 dk.   HHBS Miyase Gülsoy Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap, gözlem
73 Temel eğitim Hasta güvenliği-CPR Güvenli cerrahi uygulamaları-HBTC kullanımı ve bakımı-Transfüzyon güvenliği-Sözel istem uygulaması-Pembe kod-Mavi kod-İlaç güvenliği-Hasta transferi-Hasta düşmeleri-Hasta kimlik tanımlayıcılarının kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması-İleri yaşam desteği-Kırmızı kod-GRS-Hasta mahremiyeti Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-İleri yaşam desteği ile ilgili becerilerini geliştirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 17.05.2017-13.40-90 dk.   HİEK Aysel Saraçoğlu-TT Ayşe Aydın Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap, gözlem, görüşme, öz değerlendirme
74 Temel eğitim Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi-Temizlik-Çalışan güvenliği-Hasta güvenliği Örnek alımı ve transferi-Kesici-delici alet yaralanmaları-Kişisel koruyucu ekipmanlar ve güvenli kullanımı-El hijyeni-Hastane ve bölüm bazlı temizlik-Atık yönetimi Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 17.05.2016  -15.10-60 dk.   EKH B. Özge Şimşek Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap
75 Temel eğitim İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Mobbing-Çalışan hakları-Beyaz kod-Meslek hastalıkları-Sağlık tarama programı-Risk yönetimi-Hastalıklardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması-Biyolojik risk etmenleri-İlkyardım ve kurtarma Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 17.05.2017-16.10-40 dk.   Op. Dr. Mehmet Can-ÇHBS Gonca Aslandoğmuş Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru- cevap
76 Temel eğitim Ulaşım hizmetleri eğitmi Navigasyon kullanma-Trafik kuralları Çalışanların mevcut bilgilerini yeni gelişmelerle tazelemek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 18.05.2017-15.00-60 dk.   İMİMY Ş. Mehmet Zengin Şoförler Toplantı odası Sorumluların değerlendirmeleri
77 Temel eğitim Nozokomiyal ürüner sistem enfeksiyonları   Çalışanları bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 22.05.2016-12.30-45 dk.   Uz. Dr. Saim Yüksel Başhekimliğe bağlı çalışanlar Konferans salonu Gözlem
78 Temel eğitim Tahakkuk eğitimi Dosyalama teknikleri ve resmi yazışma kuralları-Merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliği Çalışanların mevcut bilgilerini yeni gelişmelerle tazelemek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 23.05.2017-15.00-60 dk.   İMİMY Ali Turan-İMİMY Ş. Mehmet Zengin Tahakkuk çalışanları Toplantı odası Sorumluların değerlendirmeleri
79 Temel eğitim Hasta güvenliği-CPR Güvenli cerrahi uygulamaları-HBTC kullanımı ve bakımı-Transfüzyon güvenliği-Sözel istem uygulaması-Pembe kod-Mavi kod-İlaç güvenliği-Hasta transferi-Hasta düşmeleri-Hasta kimlik tanımlayıcılarının kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması-Temel yaşam desteği-Kırmızı kod-GRS-Hasta mahremiyeti Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-İleri yaşam desteği ile ilgili becerilerini geliştirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 24.05.2017-12.30-60 dk.   HİEK Aysel Saraçoğlu-TT Ayşe Aydın Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışan temizlik personelleri Konferans salonu Soru-cevap, gözlem, görüşme, öz değerlendirme
80 Temel eğitim İSG Eğitim Modülü Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler-Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları-İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü-İşyeri temizliği ve düzeni-Ergonomi-Güvenlik ve sağlık işaretleri-KKEK-Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri-Elle kaldırma ve taşıma-Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma-İş ekipmanlarının güvenli kullanımı-Ekranlı araçlarla çalışma-Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri-İş kazalarının sebepleri-Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması-İş hijyeni Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 29.05.2017-13.00  -90 dk.   İSGU  Nurcan Bayındır Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Son test
81 Temel eğitim İSG Eğitim Modülü Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler-Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları-İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü-İşyeri temizliği ve düzeni-Ergonomi-Güvenlik ve sağlık işaretleri-KKEK-Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri-Elle kaldırma ve taşıma-Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma-İş ekipmanlarının güvenli kullanımı-Ekranlı araçlarla çalışma-Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri-İş kazalarının sebepleri-Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması-İş hijyeni Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 30.05.2017-13.00  -90 dk.   İSGU  Nurcan Bayındır İdari ve Mali İşler Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Son test
82 Temel eğitim Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi-Temizlik-Çalışan güvenliği-Hasta güvenliği Örnek alımı ve transferi-Kesici-delici alet yaralanmaları-Kişisel koruyucu ekipmanlar ve güvenli kullanımı-El hijyeni-Hastane ve bölüm bazlı temizlik-Atık yönetimi Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 31.05.2017-12.30-14.30- 60 dk.   Uz. Dr. Saim Yüksel İdari ve Mali İşler Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap
83 Temel eğitim Acil durum ve afet yönetimi eğitimi Temel afet bilinci-YOTA-UMKE-KBRN-Acil durum ve afet triyajı Çalışanları bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 05.06.2017-12.30-60 dk.   Op. Dr. Oğuzhan Gündüz Afet yönetim ekibi Konferans salonu Öz değerlendirme
84 Temel eğitim Teknik Birim Eğitimi Diyaliz Su Sistemi Analizleri-Kalibrasyon -Su Analizleri-Malzeme Bakım Onarım Çalışanları diyaliz su sistemi analizleri, kalibrasyonlar, su analizleri, malzeme bakım ve onarımı konularında bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 06.06.2017-15.00-60 dk.   İMİMY Ş. Mehmet Zengin Teknik servis çalışanları Toplantı odası Sorumluların değerlendirmeleri
85 Temel eğitim Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi-Temizlik-Çalışan güvenliği-Hasta güvenliği Örnek alımı ve transferi-Kesici-delici alet yaralanmaları-Kişisel koruyucu ekipmanlar ve güvenli kullanımı-El hijyeni-Hastane ve bölüm bazlı temizlik-Atık yönetimi Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 07.06.2017-12.30-60 dk.   Uz. Dr. Saim Yüksel Başhekimliğe bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap
86 Temel eğitim Radyasyon güvenliği   Çalışanları bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 12.06.2017-12.30-45 dk.   Uz. Dr. Ahmet Nisan Öztaş Tüm hastane çalışanları Konferans salonu Soru-cevap
87 Temel eğitim İletişim-Hasta Hakları  Kişiler arası iletişim-Hasta memnuniyeti-Hasta hakları ve sorumlulukları-Etik ve hasta hakları Çalışanları hasta hakları konusunda bilgilendirmek-Çalışanların iletişim becerilerini geliştirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 14.06.2017-13.00-40 dk.   HHBS Miyase Gülsoy Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap, gözlem
88 Temel eğitim Hasta güvenliği-CPR Güvenli cerrahi uygulamaları-HBTC kullanımı ve bakımı-Transfüzyon güvenliği-Sözel istem uygulaması-Pembe kod-Mavi kod-İlaç güvenliği-Hasta transferi-Hasta düşmeleri-Hasta kimlik tanımlayıcılarının kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması-İleri yaşam desteği-Kırmızı kod-GRS-Hasta mahremiyeti Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-İleri yaşam desteği ile ilgili becerilerini geliştirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 14.06.2017-13.40-90 dk.   HİEK Aysel Saraçoğlu-TT Ayşe Aydın Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap, gözlem, görüşme, öz değerlendirme
89 Temel eğitim Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi-Temizlik-Çalışan güvenliği-Hasta güvenliği Örnek alımı ve transferi-Kesici-delici alet yaralanmaları-Kişisel koruyucu ekipmanlar ve güvenli kullanımı-El hijyeni-Hastane ve bölüm bazlı temizlik-Atık yönetimi Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 14.06.2016  -15.10-60 dk.   EKH B. Özge Şimşek Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap
90 Temel eğitim İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Mobbing-Çalışan hakları-Beyaz kod-Meslek hastalıkları-Sağlık tarama programı-Risk yönetimi-Hastalıklardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması-Biyolojik risk etmenleri-İlkyardım ve kurtarma Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 14.06.2017-16.10-40 dk.   Op. Dr. Mehmet Can-ÇHBS Gonca Aslandoğmuş Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru- cevap
91 Temel eğitim Besinlerle bulaşan enfeksiyonlar   Çalışanları bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 19.06.2017-12.30-45 dk.   Uz. Dr. Saim Yüksel Tüm hastane çalışanları Konferans salonu Gözlem
92 Temel eğitim Tig Eğitimi Dağıtım Anahtarları-Faturalandırma Mevzuatı  Çalışanlarıdağıtım anahtarları ve faturalandırma mevzuatı konularında bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 20.06.2017-15.00-45 dk.   İMİMY Ş. Mehmet Zengin Tig çalışanları Toplantı odası Sorumluların değerlendirmeleri
93 Temel eğitim İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Mobbing-Çalışan hakları-Beyaz kod-Meslek hastalıkları-Sağlık tarama programı-Risk yönetimi-Hastalıklardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması-Biyolojik risk etmenleri-İlkyardım ve kurtarma Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 21.06.2017-12.30-14.30-40 dk.   Op. Dr. Mehmet Can-ÇHBS Gonca Aslandoğmuş İdari ve Mali İşler Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru- cevap
94 Temel eğitim Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi-Temizlik-Çalışan güvenliği-Hasta güvenliği Örnek alımı ve transferi-Kesici-delici alet yaralanmaları-Kişisel koruyucu ekipmanlar ve güvenli kullanımı-El hijyeni-Hastane ve bölüm bazlı temizlik-Atık yönetimi Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 28.06.2016  -12.30-60 dk.   EKH B. Özge Şimşek Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışan temizlik personelleri Konferans salonu Soru-cevap
95 Temel eğitim İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Mobbing-Çalışan hakları-Beyaz kod-Meslek hastalıkları-Sağlık tarama programı-Risk yönetimi-Hastalıklardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması-Biyolojik risk etmenleri-İlkyardım ve kurtarma Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 05.07.2017-12.30-40 dk.   Op. Dr. Mehmet Can-ÇHBS Gonca Aslandoğmuş Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışan temizlik personelleri Konferans salonu Soru- cevap
96 Temel eğitim İletişim-Hasta Hakları  Kişiler arası iletişim-Hasta memnuniyeti-Hasta hakları ve sorumlulukları-Etik ve hasta hakları Çalışanları hasta hakları konusunda bilgilendirmek-Çalışanların iletişim becerilerini geliştirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 12.07.2017-13.00-40 dk.   HHBS Miyase Gülsoy Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap, gözlem
97 Temel eğitim Hasta güvenliği-CPR Güvenli cerrahi uygulamaları-HBTC kullanımı ve bakımı-Transfüzyon güvenliği-Sözel istem uygulaması-Pembe kod-Mavi kod-İlaç güvenliği-Hasta transferi-Hasta düşmeleri-Hasta kimlik tanımlayıcılarının kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması-İleri yaşam desteği-Kırmızı kod-GRS-Hasta mahremiyeti Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-İleri yaşam desteği ile ilgili becerilerini geliştirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 12.07.2017-13.40-90 dk.   HİEK Aysel Saraçoğlu-TT Ayşe Aydın Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap, gözlem, görüşme, öz değerlendirme
98 Temel eğitim Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi-Temizlik-Çalışan güvenliği-Hasta güvenliği Örnek alımı ve transferi-Kesici-delici alet yaralanmaları-Kişisel koruyucu ekipmanlar ve güvenli kullanımı-El hijyeni-Hastane ve bölüm bazlı temizlik-Atık yönetimi Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 12.07.2017  -15.10-60 dk.   EKH B. Özge Şimşek Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap
99 Temel eğitim İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Mobbing-Çalışan hakları-Beyaz kod-Meslek hastalıkları-Sağlık tarama programı-Risk yönetimi-Hastalıklardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması-Biyolojik risk etmenleri-İlkyardım ve kurtarma Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 12.07.2017-16.10-40 dk.   Op. Dr. Mehmet Can-ÇHBS Gonca Aslandoğmuş Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru- cevap
100 Temel eğitim Transfüzyonla bulaşan enfeksiyonlar   Çalışanları bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 19.07.2017-12.30-45 dk.   Uz. Dr. Saim Yüksel Başhekimliğe bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap
101 Temel eğitim Mikrobiyolojinin enfeksiyon kontrolündeki rolü   Çalışanları bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 02.08.2017-12.30-45 dk.   Uz. Dr. Saim Yüksel Başhekimliğe bağlı çalışanlar Konferans salonu Gözlem
102 Temel eğitim İletişim-Hasta Hakları  Kişiler arası iletişim-Hasta memnuniyeti-Hasta hakları ve sorumlulukları-Etik ve hasta hakları Çalışanları hasta hakları konusunda bilgilendirmek-Çalışanların iletişim becerilerini geliştirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 06.09.2017-12.30-40 dk.   HHBS Miyase Gülsoy Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışan temizlik personelleri Konferans salonu Soru-cevap, gözlem
103 Temel eğitim İletişim-Hasta Hakları  Kişiler arası iletişim-Hasta memnuniyeti-Hasta hakları ve sorumlulukları-Etik ve hasta hakları Çalışanları hasta hakları konusunda bilgilendirmek-Çalışanların iletişim becerilerini geliştirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 13.09.2017-12.30-40 dk.   HHBS Miyase Gülsoy-Psik. Elif İşcan İdari ve Mali İşler Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap, gözlem
104 Temel eğitim Mers-Cov   Çalışanları bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 18.09.2017-12.30-45 dk.   Uz. Dr. Saim Yüksel Başhekimliğe bağlı çalışanlar Konferans salonu Gözlem
105 Temel eğitim İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Mobbing-Çalışan hakları-Beyaz kod-Meslek hastalıkları-Sağlık tarama programı-Risk yönetimi-Hastalıklardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması-Biyolojik risk etmenleri-İlkyardım ve kurtarma Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 20.09.2017-16.10-40 dk.   Op. Dr. Mehmet Can-ÇHBS Gonca Aslandoğmuş Başhekimliğe bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru- cevap
106 Temel eğitim 1-31 Eylül prostat kanseri bilinçlendirme ayı   Çalışanları bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 25.09.2017-12.30-45 dk.   Op. Dr. Hüseyin Hayıt Tüm hastane çalışanları Konferans salonu *
107 Temel eğitim İletişim-Hasta Hakları  Kişiler arası iletişim-Hasta memnuniyeti-Hasta hakları ve sorumlulukları-Etik ve hasta hakları Çalışanları hasta hakları konusunda bilgilendirmek-Çalışanların iletişim becerilerini geliştirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 27.09.2017-13.00-40 dk.   HHBS Miyase Gülsoy Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap, gözlem
108 Temel eğitim Hasta güvenliği-CPR Güvenli cerrahi uygulamaları-HBTC kullanımı ve bakımı-Transfüzyon güvenliği-Sözel istem uygulaması-Pembe kod-Mavi kod-İlaç güvenliği-Hasta transferi-Hasta düşmeleri-Hasta kimlik tanımlayıcılarının kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması-İleri yaşam desteği-Kırmızı kod-GRS-Hasta mahremiyeti Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-İleri yaşam desteği ile ilgili becerilerini geliştirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 27.09.2017-13.40-90 dk.   HİEK Aysel Saraçoğlu-TT Ayşe Aydın Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap, gözlem, görüşme, öz değerlendirme
109 Temel eğitim Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi-Temizlik-Çalışan güvenliği-Hasta güvenliği Örnek alımı ve transferi-Kesici-delici alet yaralanmaları-Kişisel koruyucu ekipmanlar ve güvenli kullanımı-El hijyeni-Hastane ve bölüm bazlı temizlik-Atık yönetimi Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 27.09.2016  -15.10-60 dk.   EKH B. Özge Şimşek Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap
110 Temel eğitim İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Mobbing-Çalışan hakları-Beyaz kod-Meslek hastalıkları-Sağlık tarama programı-Risk yönetimi-Hastalıklardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması-Biyolojik risk etmenleri-İlkyardım ve kurtarma Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 27.09.2017-16.10-40 dk.   Op. Dr. Mehmet Can-ÇHBS Gonca Aslandoğmuş Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru- cevap
111 Temel eğitim Hasta güvenliği-CPR Güvenli cerrahi uygulamaları-HBTC kullanımı ve bakımı-Transfüzyon güvenliği-Sözel istem uygulaması-Pembe kod-Mavi kod-İlaç güvenliği-Hasta transferi-Hasta düşmeleri-Hasta kimlik tanımlayıcılarının kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması-Temel yaşam desteği-Kırmızı kod-GRS-Hasta mahremiyeti Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-İleri yaşam desteği ile ilgili becerilerini geliştirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 02.10.2017-12.30-60 dk.   HİEK Aysel Saraçoğlu-TT Ayşe Aydın Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışan temizlik personelleri Konferans salonu Soru-cevap, gözlem, görüşme, öz değerlendirme
112 Temel eğitim Hasta güvenliği-CPR Güvenli cerrahi uygulamaları-HBTC kullanımı ve bakımı-Transfüzyon güvenliği-Sözel istem uygulaması-Pembe kod-Mavi kod-İlaç güvenliği-Hasta transferi-Hasta düşmeleri-Hasta kimlik tanımlayıcılarının kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması-Temel yaşam desteği-Kırmızı kod-GRS-Hasta mahremiyeti Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-İleri yaşam desteği ile ilgili becerilerini geliştirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 04.10.2017-12.30-60 dk.   HİEK Aysel Saraçoğlu-TT Ayşe Aydın İdari ve Mali İşler Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap, gözlem, görüşme, öz değerlendirme
113 Temel eğitim 1-7 Ekim emzirme haftası   Çalışanları bilgilendirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 06.10.2016-12.30-45 dk.   Uz. Dr. Muhammet Mustafa Kartal Tüm hastane çalışanları Konferans salonu *
114 Temel eğitim İletişim-Hasta Hakları  Kişiler arası iletişim-Hasta memnuniyeti-Hasta hakları ve sorumlulukları-Etik ve hasta hakları Çalışanları hasta hakları konusunda bilgilendirmek-Çalışanların iletişim becerilerini geliştirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 11.10.2017-12.30-40 dk.   HHBS Miyase Gülsoy-Psik. Elif İşcan Başhekimliğe bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap, gözlem
115 Temel eğitim Grip   Çalışanları bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 16.10.2017-12.30-45 dk.   Uz. Dr. Saim Yüksel Tüm hastane çalışanları Konferans salonu Gözlem
116 Temel eğitim İletişim-Hasta Hakları  Kişiler arası iletişim-Hasta memnuniyeti-Hasta hakları ve sorumlulukları-Etik ve hasta hakları Çalışanları hasta hakları konusunda bilgilendirmek-Çalışanların iletişim becerilerini geliştirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 18.10.2017-13.00-40 dk.   HHBS Miyase Gülsoy Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap, gözlem
117 Temel eğitim Hasta güvenliği-CPR Güvenli cerrahi uygulamaları-HBTC kullanımı ve bakımı-Transfüzyon güvenliği-Sözel istem uygulaması-Pembe kod-Mavi kod-İlaç güvenliği-Hasta transferi-Hasta düşmeleri-Hasta kimlik tanımlayıcılarının kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması-İleri yaşam desteği-Kırmızı kod-GRS-Hasta mahremiyeti Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-İleri yaşam desteği ile ilgili becerilerini geliştirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 18.10.2017-13.40-90 dk.   HİEK Aysel Saraçoğlu-TT Ayşe Aydın Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap, gözlem, görüşme, öz değerlendirme
118 Temel eğitim Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi-Temizlik-Çalışan güvenliği-Hasta güvenliği Örnek alımı ve transferi-Kesici-delici alet yaralanmaları-Kişisel koruyucu ekipmanlar ve güvenli kullanımı-El hijyeni-Hastane ve bölüm bazlı temizlik-Atık yönetimi Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 18.10.2016  -15.10-60 dk.   EKH B. Özge Şimşek Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap
119 Temel eğitim İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Mobbing-Çalışan hakları-Beyaz kod-Meslek hastalıkları-Sağlık tarama programı-Risk yönetimi-Hastalıklardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması-Biyolojik risk etmenleri-İlkyardım ve kurtarma Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 18.10.2017-16.10-40 dk.   Op. Dr. Mehmet Can-ÇHBS Gonca Aslandoğmuş Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru- cevap
120 Temel eğitim 1-31 Ekim meme kanseri bilinçlendirme ayı   Çalışanları bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 23.10.2017-12.30-45 dk.   Op. Dr. Mehmet Can Tüm hastane çalışanları Konferans salonu *
121 Temel eğitim Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi-Temizlik-Çalışan güvenliği-Hasta güvenliği Örnek alımı ve transferi-Kesici-delici alet yaralanmaları-Kişisel koruyucu ekipmanlar ve güvenli kullanımı-El hijyeni-Hastane ve bölüm bazlı temizlik-Atık yönetimi Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 25.10.2016  -12.30-60 dk.   Uz. Dr. Saim Yüksel İdari ve Mali İşler Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap
122 Temel eğitim Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi-Temizlik-Çalışan güvenliği-Hasta güvenliği Örnek alımı ve transferi-Kesici-delici alet yaralanmaları-Kişisel koruyucu ekipmanlar ve güvenli kullanımı-El hijyeni-Hastane ve bölüm bazlı temizlik-Atık yönetimi Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 30.10.2016  -12.30-60 dk.   EKH B. Özge Şimşek Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışan temizlik personelleri Konferans salonu Soru-cevap
123 Temel eğitim Hasta güvenliği-CPR Güvenli cerrahi uygulamaları-HBTC kullanımı ve bakımı-Transfüzyon güvenliği-Sözel istem uygulaması-Pembe kod-Mavi kod-İlaç güvenliği-Hasta transferi-Hasta düşmeleri-Hasta kimlik tanımlayıcılarının kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması-İleri yaşam desteği-Kırmızı kod-GRS-Hasta mahremiyeti Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-İleri yaşam desteği ile ilgili becerilerini geliştirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 01.11.2017-12.30-90 dk.   Op. Dr. Caner Ediz  Başhekimliğe bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap, gözlem, görüşme, öz değerlendirme
124 Temel eğitim 3-9 Kasım organ bağışı haftası   Çalışanları bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 06.11.2017-12.30 -45 dk.   HHBS Miyase Gülsoy Tüm hastane çalışanları Konferans salonu *
125 Temel eğitim İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Mobbing-Çalışan hakları-Beyaz kod-Meslek hastalıkları-Sağlık tarama programı-Risk yönetimi-Hastalıklardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması-Biyolojik risk etmenleri-İlkyardım ve kurtarma Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 08.11.2017-12.30-40 dk.   Op. Dr. Mehmet Can-ÇHBS Gonca Aslandoğmuş İdari ve Mali İşler Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru- cevap
126 Temel eğitim Cerrahi alan enfeksiyonları   Çalışanları bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 13.11.2017-12.30-45 dk.   Uz. Dr. Saim Yüksel Başhekimliğe bağlı çalışanlar Konferans salonu Gözlem
127 Temel eğitim İletişim-Hasta Hakları  Kişiler arası iletişim-Hasta memnuniyeti-Hasta hakları ve sorumlulukları-Etik ve hasta hakları Çalışanları hasta hakları konusunda bilgilendirmek-Çalışanların iletişim becerilerini geliştirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 15.11.2017-13.00-40 dk.   HHBS Miyase Gülsoy Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap, gözlem
128 Temel eğitim Hasta güvenliği-CPR Güvenli cerrahi uygulamaları-HBTC kullanımı ve bakımı-Transfüzyon güvenliği-Sözel istem uygulaması-Pembe kod-Mavi kod-İlaç güvenliği-Hasta transferi-Hasta düşmeleri-Hasta kimlik tanımlayıcılarının kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması-İleri yaşam desteği-Kırmızı kod-GRS-Hasta mahremiyeti Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-İleri yaşam desteği ile ilgili becerilerini geliştirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 15.11.2017-13.40-90 dk.   HİEK Aysel Saraçoğlu-TT Ayşe Aydın Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap, gözlem, görüşme, öz değerlendirme
129 Temel eğitim Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi-Temizlik-Çalışan güvenliği-Hasta güvenliği Örnek alımı ve transferi-Kesici-delici alet yaralanmaları-Kişisel koruyucu ekipmanlar ve güvenli kullanımı-El hijyeni-Hastane ve bölüm bazlı temizlik-Atık yönetimi Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 15.11.2016  -15.10-60 dk.   EKH B. Özge Şimşek Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap
130 Temel eğitim İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Mobbing-Çalışan hakları-Beyaz kod-Meslek hastalıkları-Sağlık tarama programı-Risk yönetimi-Hastalıklardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması-Biyolojik risk etmenleri-İlkyardım ve kurtarma Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 15.11.2017-16.10-40 dk.   Op. Dr. Mehmet Can-ÇHBS Gonca Aslandoğmuş Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru- cevap
131 Temel eğitim Radyasyon güvenliği   Çalışanları bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 20.11.2017-12.30-45 dk.   Uz. Dr. Ahmet Nisan Öztaş Tüm hastane çalışanları Konferans salonu Soru- cevap
132 Temel eğitim İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Mobbing-Çalışan hakları-Beyaz kod-Meslek hastalıkları-Sağlık tarama programı-Risk yönetimi-Hastalıklardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması-Biyolojik risk etmenleri-İlkyardım ve kurtarma Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 22.11.2017-16.10-40 dk.   Op. Dr. Mehmet Can-ÇHBS Gonca Aslandoğmuş Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışan temizlik personelleri Konferans salonu Soru- cevap
133 Temel eğitim Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi-Temizlik-Çalışan güvenliği-Hasta güvenliği Örnek alımı ve transferi-Kesici-delici alet yaralanmaları-Kişisel koruyucu ekipmanlar ve güvenli kullanımı-El hijyeni-Hastane ve bölüm bazlı temizlik-Atık yönetimi Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-Enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 29.11.2016  -12.30-60 dk.   Uz. Dr. Saim Yüksel Başhekimliğe bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru-cevap
134 Temel eğitim Nozokomiyal kan dolaşım enfeksiyonları   Çalışanları bilgilendirmek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 04.12.2016-12.30-45 dk.   Uz. Dr. Saim Yüksel Başhekimliğe bağlı çalışanlar Konferans salonu Gözlem
135 Temel eğitim İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Mobbing-Çalışan hakları-Beyaz kod-Meslek hastalıkları-Sağlık tarama programı-Risk yönetimi-Hastalıklardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması-Biyolojik risk etmenleri-İlkyardım ve kurtarma Çalışan güvenliğinin  önemi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 06.12.2017-16.10-40 dk.   Op. Dr. Mehmet Can-ÇHBS Gonca Aslandoğmuş Başhekimliğe bağlı çalışanlar Konferans salonu Soru- cevap


Skip Navigation Links

e-Dergi

Bilgi
Edinme

Dilek ve
Önerileriniz

Anket
Bizi Takip Edin