Üsküdar Devlet Hastanesi

İyi Uygulama Örnekleri
ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ 'TANIŞABİLİR MİYİZ PROJESİ'   ve AŞAMALARI

 

                                                   

 

 Projenin adi: Tanisabilir miyiz?

 

a-Hastanemizde tedavileri gerçekleşmiş insanların fotoğrafları  büyük baskıya olanak verecek şekilde çekilecektir.

b- Fotoğraf çekmek ve bu fotoğrafı yayımlamakla ilgili izin belgesi işlemden önce kişiye\kişilere imzalatılacaktır.

c- Projedeki kişilerin hastanemizle ve sağlık personeliyle ilgili düşünceleri sorulup daha sonra baskı aşamasında fotoğrafların boşluklarına yazılacaktır.

d- Hazırlanan eserlerden insanda sıcaklık sevgi ve olumlu duygular uyandırdığına inandığımız fotoğraflar öncelikle acile ve hastanenin uygun alanlarca asılacaktır.

e- Bu fotoğrafların bir kopyaları da  fotoğrafları çekilen insanlara gönderilecektir.

 

Projenin Amacı:

 

a- Fotoğraf sanatı yoluyla sağlık hizmeti veren kimselerle (Doktor, hemşire vb) sağlık hizmeti alan (hasta, sağlam kişiler vb) kimseler arasında iletişimin güçlendirilmesi,olumlu bir alana taşınması,

b- Sağlik hizmeti sunan ve alan kişilere psikolojik destek,

c- Sağlik hizmeti alan  ve  sunan kişiler arasinda empati kurmayı sağlamak.

 

Projeyi yürütecek Kişi / Kurum / Kuruluşlar  :

 

Nurcan BAŞTUĞ

Neslihan AÇIKGÖZ

Üskudar Devlet Hastanesi

İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

 

Projede Kullanılacak Araç Gereç

 

- Fotoğraf makinası

- Onam ve model izin formu

- Proje sonunda oluşturulan fotoğrafların asılması için gerekli  alan.

 

Projenin aşamaları:

1- Hastanemize başvurup tedavi olan hastalarımız ve sağlik personelinden 20 kişiye proje anlatılacaktır.

2- Projeye katılmayı kabul eden kişilerin ekte belirtilen model izin sözleşmesini imzalaması istenecektir.

3- “Hastanemiz ve çalısanlarla ilgili duygu ve düşunceleriniz nedir?” sorusu sorulacaktır. Bu sorulara verilen cevaplar  kısa ve öz bir biçimde düzenlenip hasta fotoğrafının uygun bulunan boşluğuna  yazılacaktır.

4- Fotoğrafın daha küçük bir baskısı fotoğrafı çekilen kişilere gönderilecektir.

5- Fotoğraf baskı maliyeti araştırılıp hastane yöneticilerine bilgi verilecektir.Skip Navigation Links

e-Dergi

Bilgi
Edinme

Dilek ve
Önerileriniz

Anket
Bizi Takip Edin